Feedback

Pragovi bagatelne nabave u zemljama članicama EU

18. veljača 2016


Bagatelnom nabavom smatra se nabava ispod određenog financijskog praga koju naručitelji nisu obavezni oglašavati u javnom oglasniku (u Hrvatskoj EOJN) nego je mogu objavljivati na svojim internet stranicama.

Trenutno Tenderi.hr svakodnevno prate više od 9000 linkova iz Hrvatske u potrazi za takvim nadmetanjima kojih dnevno bude objavljeno i više od 100 komada.

 

Pragovi bagatelne nabave u EU članicama ovisni su o državi članici.

Ovdje donosime neke zanimljive primjere:

Hrvatska
 • do 200.000 HRK (cca. 26.150 EUR) za robu i usluge
 • do 500.000 HRK (cca. 65.350 EUR) za radovie
Italija i Slovenija
 • do 20.000 EUR za robu i usluge
 • do 40.000 EUR za radove
Mađarska
 • do 26.666 EUR za robe i usluge te 50.000 EUR za radove (javni naručitelji)
 • do 166.600 EUR za robe i usluge te 330.300 EUR za radove (sektorski naručitelji)
Austrija
 • direktna nabava do 100.000 EUR (prag je zbog krize privremeno povećan sa 50.000 EUR za javne naručitelje i sa 75.000 EUR za sektorse naručitelje!)
Škotska
 • do 50.000 EUR
  • do 3.000 EUR - direktna nabava - robe i usluge se mogu nabaviti od bilo kojeg dobavljača bez obveze pisanih ili usmenih prikupljanja ponuda
  • od 3.000 do 50.000 EUR - prikupljanje ponuda - naručitelj mora pribaviti minimalni broj ponuda, najčešće 3 ponude za robu i usluge
Irska
 • do 25.000 EUR za robu i usluge
  • od 5.000 do 25.000 EUR objava u irskom pandanu EOJN-a je preporučljiva, ali nije obvezna
  • najmanje 3 potencijalna ponuditelja moraju biti kontaktirana za robu i usluge
  • ugovor može biti sklopljen na temelju specifikacije poslane emailom ili faksom
  • za ugovore ispod 5.000 EUR dovoljni su i usmeni pregovori s jednim ili više gospodarskih subjekata
 • do 50.000 EUR za radove
  • potrebno je pribaviti najmanje 5 ponuda


Izvor: Materijali sa seminara Upravljanje bagatelnom nabavom u organizaciji tvrtke Info puls doo.
 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.