Feedback

Rijeka 20.02.2015: Seminar Ponuda i jamstva u javnoj nabavi

06. veljača 2015
Kako pravilno sastaviti ponudu u postupku javne nabave, kako postupati prilikom pregleda i ocjene ponuda te na koji način tumačiti odredbe o jamstvima u javnoj nabavi pitanja su za koja ne postoje jednoznačni odgovori jer svaki postupak javne nabave ima svoje specifičnosti.

Stoga je cilj seminara prezentirati relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vezano uz ponude i jamstva te kroz praktične primjere ukazati na različite situacije u provedbi javne nabave.

Više pročitajte ovdje.

Korisnici servisa Tenderi.hr ostvaruju popust!

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.