Feedback

Seminar Održivo gospodarenje otpadom

19. veljača 2015
Predavač: Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Ciljna skupina: Seminar je namijenjen svim obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, kao i velikim poduzećima i svima koji su obvezni poštovati odredbe i propise o zaštiti okoliša.

Namjena seminara: Naučiti polaznike seminara kako na najbolji prihvatljivi način gospodariti svim vrstama otpada, organizirati sustav zbrinjavanja otpada u valstitoj tvrtki prema nacinalnom zakonodavstvu koje je usklađeno sa zakonodavstvom EU.

Sadržaj
1. Uvod i definicije
2. Čistija proizvodnja
3. Gospodarenje otpadom
4. Posebne kategorije otpada
5. Baze podataka o otpadu
6. Dokumenti gospodarenja otpadom

Lokacija održavanja seminara: P. Šubića 42/1, 10000 Zagreb

Detalje pročitajte ovdje.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.