Feedback

Studija o administrativnim kapacitetima u EU

13. svibanj 2016

Studija nudi jedinstven i neponovljiv pregled trenutnog stanja administrativnih kapaciteta u području javne nabave u EU s posebnim naglaskom na implementaciju europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Daje pregled sustava i struktura u pojedinim državama članicama te pruža vrijedne informacije o tome kako poboljšati kvalitetu javne nabave i osigurati veću učinkovitost, transparentnost i pravilnost, u skladu s europskim investicijskim planom i EU proračunom.

Ova studija daje sustavnu procjenu sustava javne nabave u svakoj od država članica, s posebnim naglaskom na način kako su organizirani i kako funkcioniraju. Na temelju prikupljanja i istraživanja već objavljenih informacija u 28 zemalja članica, terenskih razgovora u 15 zemalja članica, studije slučajeva u Češkoj i Portugalu te online ankete u 28 zemalja članica, studija procjenjuje jake i slabe strane svakog sustava i daje konkretne preporuke sadržane u 28 profila zemalja članica. U studiji je također navodi popis primjera dobre prakse i naučenih lekcija iz prošlosti koje donositelji odluka mogu koristiti za poboljšanje administrativnih kapaciteta, posebno u pogledu ljudskih resursa, sustava i alata te struktura upravljanja.
 

Sažetak sustava javne nabave u Hrvatskoj

KeyFactsAndFiguresInCroatia

Hrvatska je jedinstvena država s tri razine vlasti, na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini, s 21 regionalnom ili županijskom samoupravom. Na lokalnoj razini postoje 128 gradova i 428 općina.

Prvi Zakon o javnoj nabavi baziran na EU smjernicama donesen je 2001. godine, međutim, trenutna pravna struktura u velikoj mjeri uvedena u 2012. godini kao uvjet za ulazak Hrvatske u Europsku Uniju.
Veliki broj tvrtki u državom vlasništvu ograničava utjecaj reforme javne nabave i povećava rizik od sukoba interesa. Unatoč velikom napretku u povećanju transparentnosti, korupcija ostaje značajan izazov.

Hrvatska ima jednu od najrazvijenijih pravnih i institucionalnih struktura za Javno-privatno partnerstvo u CEE regiji. Iako je ukupan broj završenih projekata JPP-a i dalje je skroman, upotreba modela JPP-a u području infrastrukture i urbanističkih razvojnih projekata raste,
kao što raste i sposobnost napretka na osnovu prošlih iskustava.

Pravne značajke sustava javne nabave

Zakon o javnoj nabavi iz 2012. godine (ZJN) temeljni je zakon za javnu nabavu u Republici Hrvatskoj, a prenosi direktive EU i propisuje procedure za sve kategorije javnih ugovora.

Za nabavu procijenjene vrijednosti ispod pragova EU, ZJN propisuje nacionalne pragove od otprilike 26.000 EUR za robe i usluge te 65.000 EUR za javne radove.
Postupci vrlo slični onima koji se primjenjuju iznad pragova EU primjenjuju se i ovdje, uz izuzetak nešto kraćih rokova za primitak ponuda i kraćih rokova za podnošenje žalbe.
 
ZJN se ne primjenjuje za javne nabave procijenjene vrijednosti ispod nacionalnih pragova, a svaki naručitelj ima pravo i zakonsku obvezu propisati vlastita pravila, uvjete i postupke takve nabave svojim općim aktom uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene e-sredstava komunikacije.
 

Puni tekst ove studije pročitajte ovdje.


tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.