Feedback

U pripremi je novi Zakon o javnoj nabavi

24. ožujak 2016

Ministarstvo gospodarstva priprema novi Zakon o javnoj nabavi

Ministarstvo gospodarstva radi na izradi novog Zakona o javnoj nabavi te je 03.03.2016 godine, na Središnjem državnom portalu E-savjetovanje, objavilo Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi.

Ministar gospodarstva Tomislav Panenić uputio je poziv poduzetnicima, kao i državnim tijelima, da dostave svoja očitovanja o poteškoćama s kojima se susreću u primjeni važećeg Zakona i prijedloge za poboljšanje zakonodavnog okvira iz područja javne nabave kako bi ključni dionici u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj bili uključeni u proces izrade nacrta novog Zakona o javnoj nabavi.

Cjelokupna šira zainteresirana javnost, kao i socijalni partneri, moći će se uključiti u javnu raspravu o nacrtu prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi kroz Središnji državni portal E-savjetovanja, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Imajući u vidu obvezu prenošenja nove pravne stečevine EU u području javne nabave te uvažavajući pri tome istaknute probleme u praksi javne nabave, kao i konstruktivne prijedloge rješenja problema, ocjenjuje se da će izrada i donošenje novog Zakona o javnoj nabavi znatno pridonijeti daljnjem razvoju sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Prema izvješću Europske komisije za Hrvatsku (Izvješće za Hrvatsku 2016. s daljnjim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža od 26.02.2016) u Republici Hrvatskoj na snazi je odgovarajući regulatorni okvir javne nabave. Postojeći zakonodavni okvir za javnu nabavu u skladu je sa zahtjevima relevantnog zakonodavstva EU. Međutim, određeni novi mehanizmi definirani Direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU nisu preneseni u nacionalni pravni okvir javne nabave Zakonom o javnoj nabavi iz 2011. godine i njegovim novelama, te ih je stoga potrebno preuzeti iz pravne stečevine EU (primjerice dinamički sustav javne nabave, e-katalog, europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, određena izuzeća od primjene Direktiva, postupak partnerstva za inovacije).

Izvor: www.javnanabava.hr.
 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.