Feedback

Ekonomski najpovoljnija ponuda - metode i formule

21. lipanj 2017

Zakon o javnoj nabavi, u članku 284, definira što je to ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Citat glasi:

'Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, u skladu s pododjeljkom 2. ovoga odjeljka, te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, povezanih s predmetom nabave.'

Važno je naglasiti da ne postoje dva ista postupka javne nabave čak ni ako se neki postupak ponavlja. Stoga se odluka o kriterijima mora donositi na razini svakog pojedninog postupka. Naknadna izmjena kriterija nije moguća.
Radi svega toga, kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu moraju biti maksimalno transparentni.

Metodologija ENP-a se mora unarijed propisati. Kao što je već rečeno, ne postoje dva ista postupka javne nabave, pa tako ne postoji ni jedinstveni model ocjene ekonomski najpovoljnije ponude.

Više detalja o temi 'Metodologija ocjenjivanja ekonomski najpovoljnije ponude, modeli i najčešće korištene formule' možete pročitati na stranicama Info-pulsa.


Izvor: Info-puls


 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.