Feedback

Istraživanje: 50% javnih naručitelja već spremno za promjene koje donosi direktiva EU

05. studeni 2016

Javna nabava kompleksan je i dinamičan sustav čija provedba zahtjeva vrlo specifičan set vještina i znanja.


Posljednje izmjene sustava javne nabave na razini EU dogodine su se 2014. godine donošenjem novih direktiva o javnoj nabavi, čije je transponiranje u zakonodavstvo država članica bilo obvezno do 18. travnja 2016. godine. Hrvatska je, kao članica EU, stoga pristupila izradi novog Zakona o javnoj nabavi koji bi ovih dana trebao ući u saborsku proceduru.

S obzirom na to da direktive donose značajne izmjene u sustav javne nabave u smislu mnogo značajnijeg korištenja kriterija kvalitete u odabiru najboljeg ponuditelja, ali i nekih drugih kriterija poput onih zelene, inovativne, održive i socijalne nabave, tvrtka Projekt jednako razvoj provela je istraživanje kojim se provjeravala spremnost naručitelja u sustavu javne nabave na primjenu nove direktive. Istraživanje je rađeno u sklopu projekta „Izvrsnošću u javnoj nabavi uvećavamo konkurentnost“ financiranog od strane Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije putem natječaja „Poduzetnički impuls“, a obuhvatilo je oko 25% aktivnih javnih i sektorskih naručitelja.

Rezultati istraživanja pokazali su vrlo dobro poznavanje materije, ali i prostor za napredak. Naime, upitnik je sadržavao pitanja koja proizlaze iz nove direktive o javnoj nabavi, a koja još uvijek nije implementirana u hrvatsko zakonodavstvo, ali je ponudio i uvid u intenzivniju i aktivniju implementaciju mogućnosti u javnoj nabavi u dijelovima u kojima se Hrvatska dosad nije posebno istaknula – primarno u korištenju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (omjera cijene i kvalitete) te oblika zelene, inovativne, održive i socijalne nabave.

Zanimljivo je kako je prosječna točnost na razini cijelog upitnika iznosila 53%, što znači kako veći dio obveznika javne nabave poznaje ili prepoznaje specifičnosti koje donosi nova direktiva, pri čemu je potrebno naglasiti kako je upitnik provjeravao poznavanje odredbi i mogućnosti u direktivi koje trenutno ne postoje u nacionalnom zakonodavstvu.

Javna nabava na razini EU smatra se jednim od ključnih instrumenata strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast, a unapređenje i uvođenje novih pravila javne nabave na razini EU ima za cilj još više strateški koristiti javnu nabavu za ostvarenje zajedničkih ciljeva društva, kojima se osigurava najučinkovitije korištenje javnih sredstava.
 

O značaju i potencijalu javne nabave dovoljno je spomenuti kako je vrijednost javne nabave u Hrvatskoj u 2015. godini iznosila čak 40,58 milijardi kuna, a njen udio u BDP-u iznosio velikih 12,14%.

Upravo kroz učinkovito korištenje javnih sredstava, teži se ostvarenju ciljeva koji uključuju zaštitu okoliša, društvenu odgovornost, inovacije, borbu protiv klimatskih promjena, povećanje zaposlenosti, poboljšavanje zdravlja i druge društvene i okolišne ciljeve. Promjene su usmjerene na lakši pristup nadmetanjima i smanjenju administrativnog opterećenja i troškova u javnoj nabavi za sve gospodarske subjekte, a poglavito male i srednje poduzetnike, prepoznate kao nositelje gospodarstva i održivog rasta EU.

Više pročitajte na lider.media.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.