Feedback

Novi pojam u Zakonu o javnoj nabavi: Jednostavna (bagatelna) nabava

14. veljača 2017

Jednostavna nabava je prema definiciji nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 HRK, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 HRK.


Vrijednosti pragova jednostavne nabave definirane su člankom 12. st. 1. Ovakva nabava naziva se i bagatelna nabava.

Naručitelj općim aktom propisuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, naravno, uzimajući u obzir načela javne nabave i mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Ono što je novost je obveza naručitelja da opći akt i sve njegove kasnije promjene objavi na internetskim stranicama ili na drugi način učini dostupnim javnosti.

Takav akt, koji se može nazivati i interni akt, pravilnik ili naputak, je tzv. opći akt koji su javni i sektorski naručitelji dužni sastaviti i u njemu utvrditi pravila, uvjete, odnosno postupke jednostavne (bagatelne) nabave.

Općim aktom se određuje način postupanja, obveze i odgovornosti organizacijskih jedinica naručitelja u procesu (javne) nabave (u planiranju, pripremi i o provođenju postupaka nabave, ugovaranju i praćenju realizacije ugovorenog).

Neke od odrednica općeg akta mogu biti koje će se sredstvo komunikacije koristiti između organizacijskih jedinica naručitelja kojim se pokreće nabava. Npr. zahtjev za pokretanje nabave, tj. obrazac s osnovnim sadržajem zahtjeva može biti sastavni dio općeg akta. Također preporuka je propisati minimalne vremenske rokove za pokretanje postupka jednostavne (bagatelne) nabave.

Aktualnim jednostavnim (bagatelnim) nadmetanjima možete pristupiti jednim klikom: otvorite listu jednostavnih nadmetanja.

Izvor: Info-puls

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.