Feedback

Plan nabave prema ZJN

22. veljača 2017
Prema Zakonu o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Također, obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Naručitelj mora plan nabave i sve njegove kasnije izmjene, kao i registar ugovora i sve njegove kasne promjene, objaviti na internetskim stranicama.

U planu nabave i u registru ugovora moraju biti navedeni svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 HRK.

Sve ovo definirano je člankom 28 u poglavlju 6 Zakona o javnoj nabavi. Navedeni članak se ne primjenjuje na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije niti na ugovore koji sadržavaju klasificirane podatke.

Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave pravilnikom propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Više o Pravilniku o planu nabave pročitajte u našem članku o Pravilniku.

Izvor: Zakon o javnoj nabavi

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.