Feedback

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

24. siječanj 2018
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) stupio je na snagu 01.01.2018. Pravilnik donosi nekoliko važnih izmjena i dopuna u sustav javne nabave. Ideja vodilja bila je da se na taj način doprinese kvaliteti pripreme predmeta nabave, omogući veće sudjelovanje malim i srednjim poduzetnicima u postupcima nabave, a istovremeno i smanji broj žalbi u fazi objave dokumentacije o nabavi.

Vezano uz plan nabave:
  • Naručitelj ima obvezu donijeti plan nabave za predmete nabave jednake ili veće od 20.000,00 kuna, i to za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.
  • Naručitelj ima obvezu plan nabave objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine ostaju nakon toga javno dostupne u EOJN do 30.06. sljedeće godine, a objavljeni planovi nabave ostaju pohranjeni najmanje šest godina od njihove objave.
Vezano uz registar ugovora:
  • Naručitelji su obvezni ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma, te isti prema potrebi ažurirati (a minimalno jednom u šest mjeseci).
  • Registar ugovora i sve njegove promjene također se objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. Podaci uneseni u EOJN pohranjuju se i čuvaju najmanje deset godina od njihove objave.
Vezano uz analizu tržišta:
  • Faza istraživanja tržišta jedna je od najvažnijih faza u kojoj se definira sam predmet nabave, ali istraživanje tržišta ne smije imati za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
  • Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.
Vezano uz prethodno savjetovanje:
  • Savjetovanje je obavezno provesti prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga.
  • Savjetovanje se provodi putem objave u EOJN i to u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave. Na prethodno savjetovanje naručitelj je obvezan staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.
  • Nakon završenog prethodnog savjetovanja naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće, i to najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvor: javna-nabava.info

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.