Feedback

Malo statistike iz 2015. godine

22. rujan 2016

Jeste li znali da je ukupna vijednost nabave u 2015. godini iznosila 40.583.697.729 kuna?


Prema statističkom izvješću o javnoj nabavi za 2015. godinu, ukupna vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma iznosila je 31.110.563.170 kuna.

Vrijednost evidentirane bagatelne nabave iznosila je 9.470.932.263 kuna (radovi 18%, roba 38%, usluge 44%). Iznos je temeljen na unosu dodatnih podataka u EOJN od strane obveznika javne nabave.

Vrijednost nabave za potrebe diplomatsko-konzulanih predstavništava iznosila je 2.202.296 kuna.

U području obrane i sigurnosti objavljeni su ugovori u vrijednosti 933.902.200 kuna, i to za radove 80.505.866 kuna, za robe 351.129.436 kuna, a za usluge 502.266.898 kuna.

Prema statistici u nizu Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske objavljenoj 07.06.2016, BDP za 2015. godinu iznosio je 334.219.000.000 kuna. Sukladno tome, udio ukupne vrijednosti javne nabave u BDP-u iznosio je 12,14%.

 

Deset najvećih naručitelja u 2015. godini i njihov udio u ukupnoj vrijednosti nabave

1. Hrvatske vode 8,11%
2. Grad Zagreb 3,73%
3. Zagrebački holding doo 3,16%
4. Ministarstvo unutarnjih poslova 2,81%
5. Hrvatska elektroprivreda dd 2,48
6. Ministartvo obrane 2,40%
7. HEP-ODS doo 2,68%
8. Hrvatske autoceste doo 1,99%
9. Hrvatski operator prijenosnog sustava doo 2,08%
10. Klinički bolnički centar Zagreb 1,85%

 

Deset najvećih sklopljenih ugovora/okvirnih sporazuma u 2015. godini i njihov udio u ukupnoj vrijednosti nabave

1. Zračna luka Dubrovnik doo 1,91%
2. Odvodnja Poreč doo 1,17%
3. Hrvatska elektroprivreda dd 0,81%
4. HŽ infrastruktira doo 0,78%
5. Grad Zagreb 0,74%
6. Ministarstvo unutarnjih poslova 0,66%
7. Hrvatske vode 0,66%
8. HRvatske autoceste doo 0,66%
9. Državni ured za središnju javnu nabavu 0,64%
10. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama doo 0,62%


Izvor: Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.