Feedback

Što nam već 01.01.2017 donosi novi Zakon o javnoj nabavi?

28. prosinac 2016

Prema novom Zakonu o javnoj nabavi, koji na snagu stupa 01.01.2017, kriterij za odabir ponude bit će ekonomski najpovoljnija ponuda.


Cijena i dalje ostaje kriterij za odabir najboljih ponuditelja, naravno, uz odgovarajuće dodatne kriterije koje će propisati sam naručitelj, ali će cijena moći činiti maksimalno 90 posto ukupne strukture vrijednosti pojedinih kriterija. Pritom sam naručitelj određuje u kojem je postotku važnost cijene kao kriterija u određenoj nabavi.

Obvezatnost ovog kriterija stupit će na snagu tek 01.07.2017 kako bi se naručiteljima dalo dovoljno vremena da se educiraju i kako bi se mogla izraditi procedura za punu primjenu ekonomski najpovoljnije ponude.

Naručitelji koji se osjećaju sigurni i koji misle da je njihovo dosadašnje iskustvo dovoljno, mogu početi primjenjivati ovaj kriterij već od 01.01.2017.

Među novinama koje donosi Zakon o javnoj nabavi je i uvođenje Europske jedinstvene dokumentacije (EPSD-a), odnosno obrasca kojim ponuditelj prilikom davanja ponude daje izjavu da udovoljava svim traženim uvjetima. Samo će ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji morati dostaviti detaljne dokaze.

Još jedna novina je i uvođenje instituta javnog savjetovanja u trajanju od pet dana, kada će sve zainteresirane strane moći izvršiti uvid u dokumentaciju prije formalnog početka postupka javne nabave.

Novi Zakon o javnoj nabavi ograničio je mogućnost da naručitelji i ponuditelji uzastopnim izmjenama (aneksima) ugovora, tijekom trajanja istog tog ugovora, povećavaju vrijednost samog ugovora. Naime, izmjene ugovora kojim bi se povećala cijena ograničene su na maksimalno 30%, i to svih uzastopnih izmjena kumulativno.

Novim su Zakonom, uz ostalo, smanjeni troškovi jamstava ponuditelja s 5% na 3% posto procijenjene vrijednosti nabave, zatim je propisan jedinstveni rok za žalbu od deset dana u svim postupcima i smanjene su naknade za žalbu te je ukinuta upravna pristojba od 70 kuna za žalbu.

U novi Zakon o javnoj nabavi uključena je i odredba prema kojoj naručitelji pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prilikom nabave poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane trebaju uzeti u obzir i kriterije kojima se vrednuju proizvodi proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, hrana proizvedena po standardima kvalitete te održivo proizvedena i prerađena odnosno hrana veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša (kao što su kraći prijevoz, pakiranja prihvatljiva za okoliš i/ili recikliranje i slično).

Tim tzv. 'kratkim lancem opskrbe' omogućuje se nabava hrane veće kvalitete, svježine i nutritivne vrijednosti, što će pridonijeti povećanoj sigurnosti hrane, pogotovo kad je riječ o nabavi hrane u javnim ustanovama (školama, vrtićima, vojarnama…), kao i pomoći daljnjem razvoju hrvatske poljoprivrede.

Izvor: Index.hr

 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.