Feedback

Zelena javna nabava

08. veljača 2017
Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu tzv. zelenih proizvoda i usluga. Zeleni proizvodi i usluge su oni proizvodi i usluge koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi naručitelji inače nabavljali.

Pretpostavlja se da će naručitelji koji primjenjuju zelenu javnu nabavu biti bolje pripremljeni za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i s političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te s ciljevima drugih politika o okolišu.

Tijela javne uprave značajni su potrošači i svake godine potroše oko 15 bilijuna kuna što iznosi oko 17% BDP-a Europske unije.

Prema starom Zakonu o javnoj nabavi obveznici javne nabave mogli su sami odrediti koje će ekološke osobine, tj. zelena mjerila navesti u tehničkoj specifikaciji dokumentacije za nadmetanje. Prema novom Zakonu, do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj moraju biti uključena neka od mjerila zelene javne nabave.

Kako biste bolje razumjeli nabavne kategorije zelene javne nabave, pogledajte koje su prioritentne skupine proizvoda i usluga zelene javne nabave:    

• Energetski učinkovita računala
• Uredski namještaj od drva iz održivih izvora
• Zgrade sa smanjenom uporabom energije
• Reciklirani papir
• Usluge čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje
• Električna vozila, hibridna vozila ili vozila s niskim emisijama
• Električna energija iz obnovljivih izvora energije

Primjere iz prakse u Republici Hrvatskoj pogledajte ovdje.

Strateški dokumenti važni za ovu vrstu javne nabave su:

•    10. godišnji okvir za obrasce održive potrošnje i proizvodnje, UN, 2012
•    Strategija za pametan, održiv i uključiv rast ‘’Europa 2020’’ , EK 2013
•    Strategija održivog razvitka RH (NN 30/09.) Strategija energetskog razvoja RH (NN 130/09.)
•    Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine kojeg je Vlada RH usvojila 26. kolovoza 2015. godine
•    Stari i novi ZJN 2016;  Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave (NN 70/15.);  Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (NN 127/13)

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu iz 2015. godine donosi i svojevrsna mjerila koja je razvila Europska Komisija sa Zajedničkim istraživačkim centrom i s predstavnicima država članica, a koja se mogu neposredno implementirati  u dokumentaciju za nadmetanje te sadrže informacije o metodama provjere.

Iako se mjerila ažuriraju sukladno promjenama na tržištu i promjenama u europskom zakonodavstvu, za svaku skupinu proizvoda i usluga postoje osnovna i sveobuhvatna  mjerila.

Više o temi zelena javna nabava možete saznati na seminaru koji se održava 10.02.2017 u Zagrebu. Detalje pogledajte ovdje.


Izvor: Info-puls

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.