Feedback

Rječnik

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž sve

E

E-dražba
Način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

E-katalog
Elektronički dokument kojeg gospodarski subjekti sastavljaju sukladno smjernicama ili rasporedu koje propisuje naručitelj u određenom postupku u kojem se na strukturirani način opisuju proizvodi i navode cijene.

E-nabava

Sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.

E-narudžba
Elektronički. sustav naručivanja/dostave temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma.

E-ocjena
Pregled i ocjena ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata.

E-račun i e-plaćanje
Izdavanje elektroničkih računa i elektroničko plaćanje za ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume.

EU tender
Europska unija i druge financijske institucije (Europska banka za obnovu i razvitak – EBRD, Europska investicijska banka – EIB) za već odobrene projekte raspisuju međunarodne tendere, tj. međunarodne natječaje na kojima hrvatski gospodarstvenici mogu ponuditi pružanje svojih usluga ili dobavljanje proizvoda. Javljati se mogu sva poduzeća koja procijene da imaju potencijala za izvođenje radova, konzultantske usluge ili prodaju svojih proizvoda.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.