Feedback

Rječnik

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž sve

N

Natjecatelj
Gospodarski subjekt koji je voljan sudjelovati u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu i svoju je volju iskazao zahtjevom za sudjelovanje.

Natjecateljski dijalog
Postupak u kojem svaki gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje, pri čemu javni naručitelj s odabranim natjecateljima vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima, i na temelju kojih će odabrani natjecatelji biti pozvani da podnesu ponude.

Natječaj
Postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja s dodjelom ili bez dodjele nagrada.

NUTS
Skraćenica za francuski “Nomenclature des unités territoriales statistiques”, što u prijevodu znači Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku. Riječ je o posebnom sustavu za utvrđivanje i klasifikaciju prostornih statističkih jedinica u Europskoj uniji. Cijeli teritorij EU tako je podijeljen na nekoliko razina prostornih jedinica ili cjelina s ciljem da se omogući ujednačeno prikupljanje usporedivih statističkih podataka.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.